Intuïtief coaching

Veel mensen richten tegenwoordig hun aandacht op diverse zaken die buiten hunzelf liggen.
We hebben het druk met onze relaties en contacten, werk en maken te weinig tijd om bewust de verbinding met onszelf te ervaren.
Er is vaak een grote dis-balans tussen ons denken en hoe we ons voelen.

Als intuïtief coach kijk ik samen met jou naar je huidige situatie en naar de vraag die er is.
In een aantal gesprekken wordt de kern van het probleem naar boven gehaald en wordt er gewerkt aan het herstellen van de balans binnen in jezelf.
Zo leer je weer om in je eigen kracht te komen en bewust verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf in de situatie van dit moment. Inzicht in je eigen ontwikkelingen vanuit het verleden is vaak de sleutel tot het nemen van de verantwoordelijkheid in het Nu.

Intuïtief coachen | I-Releese Intuïtief coachen | I-Releese

Voordat we beginnen met een coachtraject zal er eerst een intakegesprek plaatsvinden. Daarin wordt gekeken naar de problematiek die er ligt en naar de mogelijkheden om samen aan de slag te gaan.
Deze samenwerking zal plaatsvinden op basis van gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij beide partijen er bewust voor kiezen mee te werken aan dit veranderingsproces.

Bij onze werkwijze laten we ons leiden door onze intuïtie en kijken en voelen wat er op dat moment nodig is. De bedoeling is dat iemand zijn eigen antwoorden gaat vinden en voelen.
Vanuit een empathische houding proberen wij het loslaatproces te begeleiden en waar nodig bieden wij ondersteuning.

Iemand blijft natuurlijk verantwoordelijk voor zijn eigen veranderingsproces. Uitgangspunt is altijd dat het gesprek plaats vindt op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen.

IntuItief coachen | I-Releese