Verlangde zaken

Verlangde zaken  is een gedicht in Proza uit 1927, van de Amerikaanse schrijver “Max Ehrmann ( 1872-1945)
Blijf kalm te midden van het lawaai en de haast en gedenk hoe vredig de stilte kan zijn. Blijf op goede voet met alle mensen zonder uzelf te verloochenen.

Spreek de waarheid, rustig en helder en luister naar anderen. Zelfs al lijken zij dom en onwetend, ook zij hebben iets te zeggen.
Vermijd luidruchtige en agressieve mensen,: zij zijn een kwelling voor de geest.

Als u zichzelf met anderen vergelijkt, zou u ijdel of verbitterd kunnen worden. Er zullen altijd mensen zijn die minder of beter zijn dan u.
Verheug u op wat u hebt bereikt en nog wilt bereiken.

Blijf belang stellen in uw eigen ontwikkeling, maar blijf bescheiden. Dit is uw werkelijke bezit bij de steeds wisselende fortuin in de tijd.
Wees behoedzaam in zaken, want de wereld is vol bedrog. Maar laat u hierdoor niet afleiden van de werkelijke waarden.

Velen streven naar hogere idealen en overal ontmoet u heldendom om u heen.
Blijf uzelf, veins vooral geen genegenheid. Wees ook niet cynisch ten aanzien van de liefde, want tegenover alle dorheid en ontgoocheling is zij eeuwig als het gras.
Aanvaard goedmoedig het klimmen der jaren, doe met gratie afstand van uw jeugd. Ontwikkel geestkracht om u te wapenen bij onverwachte tegenslag. Maar maakt u zich  geen zorgen om hersenschimmen. Vrees wordt  geboren uit vermoeidheid en uit eenzaamheid.
Betracht een gezonde zelfdiscipline, maar wees vriendelijk voor uzelf. U bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen en de sterren. U hebt het recht hier te zijn.

En of u het doorgrondt of niet, twijfel er niet aan dat het heelal zich ontvouwt zoals het moet. Ga daarom in vrede met God, hoe u zich Hem ook voorstelt.

En wat u ook doet of nastreeft, houdt vrede in uw ziel in de luidruchtige verwarring des levens. Ondanks alle geveinsdheid, geestdodendheid en vervlogen dromen is dit nog steeds een prachtige wereld!

Wees zorgvuldig en streef naar geluk.

 

Zou gevonden zijn  in de St. Pauls Cathedral in Baltimore ( zuid- Ierland)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *