Ondersteuning in het loslaatproces d.m.v.

Transformeer door los te laten

Loslaatkaarten

Perfectionisme en controle

Pesten

Je laten gaan (bij gereserveerdheid)

Oude liefde (scheiding, einde relatie)

Onrechtvaardig behandeld, oneerlijkheid